Kategórie

Produkty

Kategórie produktov
Sústreďovanie dreva v lesnom hospodárstve, efektívnosť využitia štvorkoliek k tomu potrebných a ťažobno-dopravný proces
Michaela Hykyšová
autor článku

Sústreďovanie dreva v lesnom hospodárstve, efektívnosť využitia štvorkoliek k tomu potrebných a ťažobno-dopravný proces

Potreba sústreďovať drevo vznikla s prvou ťažbou v lesoch a pretrváva dodnes. Špeciálne lesnícke kolesové traktory predstavujú v súčasnej dobe veľmi dôležitú funkciu pri sústreďovanie a doprave dreva v lesníctve. To sa však môže vo veľmi blízkej dobe zmeniť!

Nemožno poprieť, že špeciálne lesnícke kolesové traktory odvádzajú svoju nezastupiteľnú prácu na veľkých ťažobných plochách, kde tiež dosahujú tých najväčších výkonov, avšak s neustále sa meniace dobou a vývojom ustupuje veľkoplošný spôsob hospodárenia, ktorý je navyše aj zákonom obmedzený, tomu maloplošnému. Dnes sa už aj malí súkromníci, ktorí obhospodarujú hocikedy len niekoľko desiatok hektárov, stávajú vlastníkmi lesov, a tak je jasné, že je pre tieto súkromníkov vhodnejšie práce s menšou mechanizáciou.

omuto všetkému tiež veľmi napomáha fakt, že ochrancovia životného prostredia silno ovplyvňujú hospodárenie v lesoch Českej a Slovenskej Republiky, a preto sa teda kladie dôraz na menšie zásahy v lesných porastoch a na prácu s ľahkou technikou, čo vyvoláva čoraz väčšiu potrebu modernizácie technológií tohto typu a všeobecne i ťažobných postupov. Vďaka tomu sa teda do práce v lesoch zaradila aj štvorkolka, ktorá navyše začala byť nielen univerzálna svojím použitím, ale tiež aj cenovo dostupnejšie ako technika ťažká. Z toho dôvodu je čím ďalej viac nasadzovaná v lesnom hospodárstve pre sústreďovanie a odvoz dreva.

Ťažobno-dopravný proces v lesnom hospodárstve

V lesnom hospodárstve prebiehajú dvaja spolu neoddeliteľne súvisiace rovnocenné výrobné procesy, a to:

  • proces biologický, tj. organická lesná výroba ako napríklad zakladanie, výchova a ochrana lesných porastov
  • a proces ťažobno-dopravný, hocikedy súhrnne nazývaný ako lesná ťažba

  Lesná ťažba, čiže ťažobno-dopravný proces, je podľa J. Nerudy a V. Simanova (Technika a technologie v lesnictví, 2010, str. 144) definovaný takto:

  „Lesná ťažba je tradičný názov rozsiahle časti lesníctva, zaoberajúca sa výrubom stromov a ich opracovaním, dopravou dreva z lesných porastov k odvozným cestám, odvozom dreva po nich, druhováním dreva na skladoch, dopravou dreva po železnici a predajom dreva odberateľom.“

  vyvážačka Vahva

  vyvážačka Vahva Jussi 2000+_400

  V ťažobno-dopravnom procese existujú rôzne ťažobné metódy:

  • metóda stromová – na odvoznej miesto (prípadne až na manipulačný sklad) je dopravený celý strom vrátane konárov
  • metóda kmeňová – na odvoznej miesto (prípadne až na manipulačný sklad) sú dopravené odvetvené, ale neskrátené kmene
  • metóda sortimentná – na odvoznej miesto sa dopravujú výrezy (najčastejšie rovnakých dĺžok)

  Ak sa bavíme o doprave dreva za pomocou štvorkolky, potom je prijateľná (s výnimkami malých stromov) iba metóda sortimentná, a to z dôvodu nižšej ťažnej sily. Výhodou tejto metódy je tiež aj lepšie manipulovateľnosť s kratšími výrezmi a spôsobovanie menších škôd v lesnom poraste.

  Sortimentná metóda má štyri fázy: ťažba a spracovanievypratávanípribližovanie (vyvážanie) a odvoz (k odberateľovi).

  Pomocou harvestora a harvestorových/stínacia hlavíc na ňom upevnených a hydraulickej ruky stroja (napr. vyvážačka), ktorý sa stará o ich dopravu na odvoznej miesto, sú prvé dve fázy spojené do jednej. Tretia, hocikedy aj štvrtú, fázu potom zaisťuje vyvážacie súprava (štvorkolka s vyvážačkou dreva). Štvorkolka je tak schopná veľmi zdatne plniť svoju nezanedbateľnú funkciu vo fáze vypratávania, približovanie a vyvážanie (prípadne aj odvozu). Tieto fázy sú súhrnne označené výrazom sústreďovanie dreva.  Viac o sústreďovanie, doprave a odvozu dreva sa dozviete tu.

  Aké sú výhody štvorkolky a vyvážacího vleku pri použití v lese?

  Ako už bolo spomenuté vyššie, jednou z nesporných výhod je cenová dostupnosť pre súkromníkov, ktorí obhospodarujú iba malé plochy lesa. Štvorkolka má na rozdiel napríklad od traktorov tiež nižšie položené ťažisko, a tak je znížené aj riziko prevrátenia pri jazde po vrstevnici. Ďalšou výhodou malých vyvážacích súprav, teda aj štvorkoliek spolu s vyvážačkami dreva, v lesníctve je ich nízka váha (váha štvorkolky dokonca aj s plne naloženým vlekom je až asi o polovicu nižšia ako váha univerzálneho kolesového traktora bez nákladu) a obratnosť v teréne, teda sú šetrnejšie k pôde a životnému prostrediu, a to aj vďaka balónovým nízkotlakovým pneumatikám, ktorá váhu štvorkolky roznesú na väčšiu plochu. Tiež sa navyše značne zmenšila hmotnatost, pri ktorej sa oplatí drevnú hmotu z lesa odvážať, a to vďaka jej nízkym prevádzkovým nákladom, teda je štvorkolka s vyvážačkou bezpochyby vhodným prostriedkom. Ďalej, ako už bolo napokon tiež spomenuté, je nezanedbateľnou výhodou štvorkoliek ich univerzálnosť, to znamená, že štvorkolky možno použiť nielen pre sústreďovanie a vyvážanie dreva z lesných porastov, ale aj pre prepravu materiálov, ktoré sú potrebné pre prácu v lese a pre poľovníctvo, a to nielen v rámci jedného ročného obdobia, ale celoročne. K štvorkolkám je navyše možné dokúpiť celý rad príslušenstva, ako sú napr. snežné pásy, radlice, rôzne typy vozíkov atď.

  Súprava štvorkolka – vyvážacie vlek je navyše aj veľmi vhodná pre nasadenie aj v horšie prístupných terénoch, najmä pri výchovných ťažbách, a to v terénoch takých, kam nemožno ísť inou vyvážacie súpravou. Je tiež veľmi vhodná aj pre náhodnú ťažbu. Celá súprava tak bez problémov prekoná prekážky ako je raždie a prejde ľahko aj napriek podmáčané lúky, bez toho, aby spôsobila akúkoľvek škodu. Ďalej vďaka svojej relatívne malej výške prejde bez väčších problémov pod vetvami napríklad v medzipriestore medzi lúkou a lesom.

  Vďaka hydraulickému žeriavu (tiež nazývaný ako hydraulická ruka) e umožnené naloženie dreva na ložnú plochu vyvážacího vleku, a tak možno drevo nielen vyklizovat z miesta ťažby, ale tiež ho následne vyvážať. Nezanedbateľnou výhodou použitia hydraulických rúk a vyvážaček dreva je aj to, že sa drevo pri vypratávaní nepoškodzuje a neznečisťuje, navyše nedochádza k poškodeniu pôdy spôsobenému vlečením dreva a prokluzujícími kolesami.

  Okrem štvorkoliek s prívesom či vyvážačkou dreva možno medzi tzv. malé mechanizačné prostriedky zaradiť tiež napr. prenosné navijaky, minitahače, železné kone, vyvážacie minisoupravy či minivyvážače.

  Vahva Jussi 400_2000+

  Vahva Jussi 2000+_400

  Existujú naopak aj nejaké nevýhody použitia štvorkolky s vyvážačkou?

  Ako asi každá vec na svete, aj štvorkolka má svoje drobné „muchy“. Ide o to, že vzhľadom k hmotnosti a ťažnej sile stroje a vzhľadom k rozmerom prívesu/vyvážačky sú pre vyvážanie dreva pomocou štvorkolky najproduktívnejší sortimenty v dĺžke 4 m a v malej až strednej hmotnatosti. Keby boli vyvážané sortimenty kratšie, predĺži sa tým čas potrebný na naloženie a zloženie dreva, a naopak u dlhších sortimentov nie je možné využiť celú ložnú plochu prívesu/vyvážacího vleku a znižuje sa obratnosť stroja. Či v tom či onom prípade, dochádza k zníženiu výkonnosti stroja. Ďalej je tiež nutné mať pri používaní štvorkolky na pamäti, že nie je odporúčané jazdiť so štvorkolkou vo svahu so sklonom vyšším ako 30 – 40%, pretože sa tým tiež znižuje obratnosť a hrozí prevrátenie stroja aj vleku. Záleží avšak aj na skúsenostiach operátora a jeho zaobchádzanie so strojom či hydraulickou rukou alebo aj na jeho opatrnosti pri jazde v teréne.

  Naviac je produktivita práce u štvorkolky znížená aj v prípade väčšej hmotnosti či hmotnatosti dreva. Ak táto situácia nastane, je možné, že hoci je ložná plocha prívesu a jeho nosnosť dostačujúce, nosnosť hydraulickej ruky či rozpätie čeľustí drapáka dostačujúce nie sú. V mýtnych úmyselných ťažbách teda nie je vhodné štvorkolku s vyvážacím prívesom použiť. Takéto použitie by bolo značne neekonomické, pretože by nebolo vyvážačku možné úplne naplniť – musí byť rešpektovaná nosnosť jej podvozku.

  Pri rozhovoroch v rámci výskumu, o ktorom si povieme nižšie, bolo navyše zistené, že môže pre niekoho znamenať istú nevýhodu aj to, že ako štvorkolka, tak aj benzínové čerpadlo sú pomerne hlučné, a tiež, že kvôli výfukovým plynom, ktorých sa vraj človek pri práci so štvorkolkou a vyvážačkou nadýcha, sa danému respondentovi javila zlá hygiena práce.

  Ak zabudneme ale pár drobností, na ktoré je nazerané ako nevýhody skôr individuálne, javí sa štvorkolka pri nasadení v lesných porastoch vyhovujúcich vhodnosti jej použitia iste nezanedbateľným pomocníkom.

  vyvážačka a štvorkolka X8

  vyvážačka 2000+_400 a štvorkolka

  Nutné tiež podotknúť, že výkonnosť stroja pri náhodnej ťažbe, ktorá vznikla v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov, ako napr. vietor, sneh, námraza, sucho, ale aj hmyzie škodcovia, hubové choroby atď., závisí od rozsahu ťažby. Z toho logicky vyplýva, že bezpochyby najnižší výkon stroja je pri vyvážanie jednotlivých stromov (zlomy, vývraty), zatiaľ čo potom výkonnosť prirodzene rastie s množstvom ťažených stromov na jednej ploche.

  Technický popis sledovaného vyvážacího vleku

  V rámci výskumu bola sledovaná štvorkolka spolu s vyvážačkou dreva Vahva Jussi 2000+_400. Nižšie nájdete tabuľku s jej technickou špecifikáciou.

  Parametre vyvážacího vleku:

  Hmotnosť405 kg
  Nosnosť2 000 kg
  Rozmery3 809 x 1 452 mm
  Nízkotlakové pneuStarco SG 300/65-12 – 8 plátien
  Kapacita2,5 m³
  Svetlá výška380 mm
  Dĺžka ložnej plochy2,13 m (možné predĺženie 0,5 a 1,0 m)

  Parametre hydraulickej ruky:

  Dosah hydraulickej ruky4 m
  Max. zdvíhacia sila530 kg
  Zdvíhacia sila385 kg na 2 m a 260 kg na 3,2 m
  Pohon hydraulického systémuagregát Honda (6,5 hp) , 175 bar
  Pohon hydraulického systémuvývodovým hriadeľom (PTO)
  Uhol otáčania hydraulickej ruky330°
  Hmotnosť215 kg

  Rám vyvážačky je tvorený jäckelovými nosníky s povrchovou úpravou. Ako je zrejmé z tabuľky vyššie, je tiež možnosť dĺžku ložnej plochy na prívesu predĺžiť. K nosníku môže byť pripevnená aj boogie náprava (zlepšuje priechodnosť terénom) so štyrmi kolesami s pohonným mechanizmom (trakčné valce). Tento pohon je nápomocný pri zhoršených pracovných podmienkach a pri veľkej váhe nákladu, kedy sa trakčné valce zasunú medzi pneumatiky a zaprú sa do dezénu pneumatík.

  Naša spoločnosť JPJ Forest, s.r.o. je výhradným zástupcom značky Vahva Jussi pre Českú a Slovenskú Republiku. Pokiaľ Vás vyvážacie vleky tejto značky zaujali, neváhajte nás kontaktovať.

  Testovanie a výskum produktivity práce ATV pri sústreďovanie dreva

  Ako už bolo spomenuté vyššie v tomto článku, pri výskume a analýze bola pozorovaná vyvážačka Vahva Jussi 2000+_400. Celý výskum je zameraný na produktivitu práce tejto vyvážačky spolu so štvorkolkou ATV v praxi, teda pri sústreďovanie dreva.

  Článok o výskume a testovaní iné vyvážačky, konkrétne Vahva Jussi 1500_320 si môžete prečítať tu.

  Produktivita práce vo výchovných ťažbách bola teda u štvorkolky a vyvážačky dreva Vahva Jussi 2000+_400 testovaná a skúmaná vo vybraných porastoch s prevažným zastúpením smreka. Jednalo sa konkrétne o porasty do 40 rokov veku, kde bola vykonávaná predrubná úmyselná ťažba aj náhodná ťažba, s únosnú, vlhkou pôdou, pričom výška prekážok neprekračovala 40 cm.

  Produktivita práce bola skúmaná predovšetkým analýzou pracovného procesu, zvlášť meraním spotreby času pri jednotlivých pracovných operáciách. Bol teda pred začatím merania vykonaný rozbor pracovného procesu, a dá sa povedať, že čas pracovnej smeny možno všeobecne rozdeliť na čas práce, počas ktorého prebiehajú jednotlivé pracovné operácie, a čas stratový (technicko-organizačné straty a straty osobné).

  malá vyvážačka za štvorkolku

  Vyvážačka za štvorkolku

  Výsledky analýzy

  Výsledky meraní ukázali, že priemerný operatívny čas tvoril 77% z celkového času smeny, pričom zvyšné časy boli nasledovne: 3% časy dávkové, 14% časy zmenové, 6% časy na biologické a oddychové prestávky a 7% časy stratové, ktoré boli spôsobené najmä dlhšia prestávkou na obed, než je stanovené zákonné minimum. Práve aj táto prestávka ovplyvnila ukazovateľ využitia pracovného dňa, ktorý bol v priemere 91,3%. Keďže je pre prácu so štvorkolkou s vyvážacím vlekom typická kratší pracovná doba a predovšetkým aj to, že sa u štvorkolky a vleku vykonáva každý deň na začiatku pracovnej smeny pravidelná údržba, vďaka ktorej sa aj čas zmenový predlžuje, sú tieto rozdiely značné. Napríklad u štvorkolky, ako už bolo spomínané vyššie, bol zmenový čas 14%, zatiaľ čo u vyvážacího traktora pri priemernej pracovnej dobe predstavoval tento čas iba 10% (Dvořák a kol., 2010).

  Hoci sa zistilo, že je výkonnosť štvorkolky s vyvážačkou podstatne menšie ako je napríklad výkonnosť traktora (priemerná výkonnosť štvorkolky pri našom meraní bola spočítaná na cca 0,90 m³/h a u traktora činí výkonnosť cca 1,85 m³/h), nemožno povedať s istotou, že by sa využitie štvorkoliek pri sústreďovanie/vyvážanie dreva nevyplatilo. Ako už bolo povedané, štvorkolky je možné nasadiť v terénoch, v ktorých nie je možné nasadenie vyvážacího traktora či iné vyvážací súpravy a kde je možné nasadiť vedľa štvorkolky iba ľudskú či animálnu silu, teda keby sme porovnávali výkonnosť štvorkolky a výkonnosť človeka či koňa, nepochybne by sme zistili, že je štvorkolka v lesnom hospodárstve nezastupiteľná.

  štvorkolka s vyvážačkou dreva

  Štvorkolka s vyvážačkou dreva

  Zdroj: Diplomová práca, Zbyněk Kincl, Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

  Ak máte akékoľvek otázky, alebo Vás vyvážacie vleky Vahva Jussi zaujali, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám poradíme a spoločne vyberieme najlepšie riešenie pre Vás a Vaše potreby!

  Viac informácií sa dozviete na www.jpjforest.sk alebo na tel.: +420 773 202 321 alebo +420 773 984 518. Môžete nás tiež kontaktovať priamo cez kontaktný formulár nižšie alebo cez e-mail, ktorý nájdete v sekcii Kontakty.

  JPJ  Forest, s.r.o., Stará Paka – Ústí 78, 50791, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česká Republika
  Predvedenie strojov: Po – Pia, 7:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00, www.jpjforest.cz

  Kam pokračovať v čítaní

  Produkt pridaný do košíka.
  Používame súbory cookies!
  Aby naša webová stránka fungovala tak, ako má, používame súbory cookies, ktoré spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o používaní súborov cookies nájdete tu.