Kategórie

Produkty

Kategórie produktov
Súčasná lesnícka ťažba a približovanie dreva
Michaela Hykyšová
autor článku

Súčasná lesnícka ťažba a približovanie dreva

V našich podmienkach sú dominantne používané 3 základné metódy približovanie dreva, o ktorých si viac povieme nižšie.

V posledných rokoch a desaťročiach je takmer nemožné si nevšimnúť premeny spôsobu vypratávania a približovanie dreva v našich krajoch. Sústavne sa navyšuje podiel drevnej hmoty, ktoré je v českých a slovenských lesoch ťažená, vypratávanom a približovanie sortimentnej metódou. Sortimentnej metóda približovanie dreva „pochádza“ zo Škandinávie, kde je touto metódou približovania takmer 100% všetkej vyťažené drevnej hmoty. V dobách minulých, všeobecne možno povedať v 20. storočí (okrem niekoľkých posledných desaťročí), si metóda približovanie dreva v celých dĺžkach držala podiel drvivej väčšiny (spolu ešte s tzv. stromovú metódou, ktoré sa dnes používa už len výnimočne). Nadpolovičnú väčšinu si metóda približovanie dreva v celých dĺžkach drží dodnes (a vzhľadom k terénnym podmienkam našich krajín si ju pravdepodobne udrží aj naďalej), ale podiel vyťaženého dreva, ktoré je priblížené sortimentnej metódou (pod túto metódu spadá tiež ťažba a približovanie dreva tzv. harvestorovú technológiou) sa neustále navyšuje. Na nasledujúcich riadkoch budú zjednodušene tieto metódy približovanie dreva priblížené.

vývozka

Metóda celých dĺžok

Strom je vyťažený odvetvený. Potom je pomocou lesníckej techniky, ktorá disponuje väčšinou bubnovým navijakom alebo zvieracím oplenom „odtiahnutý“ na lesnej skládku dreva (tzv. pokládka), kde je drevo rozmanipulováno na príslušné sortimenty (výrezy) a potom je vyťažená drevná hmota dopravená na odvozných automobiloch k odberateľovi. Pre približovanie touto metódou sú využívané najmä univerzálne kolesové traktory s lesníckou nadstavbou (UKT), Špeciálne lesné kolesové traktory (označované tiež ako „skidder“) a všeobecne známe a nesmrteľné stroje LKT (lesné kolesové traktory) známej pod názvom „Lakatoš“. Lesná technika používaná pri tejto metóde má veľkú terénnu dostupnosť a teda sú majitelia lesných kolesových a špeciálnych lesných kolesových traktorov schopní úspešne pracovať v širšom spektre terénnych podmienok ako majitelia lesníckej techniky určené pre prácu sortimentnej metódou. Hlavnou nevýhodou je, že drevo ide k odberateľovi špinavé (po ťahanie po zemi) a lesnícka firma alebo podnikateľ musí disponovať technikou, ktorá drevo po manipulácii na pokládke vyskladá do hrania (čelné rampovač, hydraulická ruka, atp.). Odberatelia kupujúci vyťažené drevo mieste pokládky dnes skrátka preferujú drevo čisté a poskladané do hrania podľa sortimentu (ak chcete, podľa príslušnej kvality či budúceho spracovania).

Špeciálny lesný kolesový traktor -

Špeciálny lesný kolesový traktor - "Lakatoš"

Stromová metóda približovanie dreva

Dnes už veľmi ojedinele používaná metóda, avšak sa nedá povedať, že by nemala žiadne výhody. Celý proces prebieha veľmi podobne ako u predošlej metódy, s tým rozdielom, že strom je odvetvený až mieste pokládky. Na mieste pokládky býva umiestnený procesor (od harvestoru sa líši tým, že nekácí), čo je špeciálny lesnícky stroj, ktorý si takto priblížený strom uchopí, odvetvie a rozreže na výrezy (sortimenty) požadovanej dĺžky a kvality. Zvyšný raždie a ťažobný odpad je buď predaný na energetické účely alebo prípadne ešte seštěpkován a potom predaný. Stoji využívané pre túto metódu sú opäť univerzálne kolesové traktory, skidder a (špeciálne) lesnícke kolesové traktory. Vyššie spomínaný procesor môže byť stacionárny alebo nesený na traktore. Švédsky procesor nesený na traktore si môžete pozrieť tu: Traktorový nesený procesor NIAB

Traktorový procesor NIAB

Traktorový procesor NIAB

Sortimentna metóda približovanie dreva

Metóda, ktorá sa dostáva do popredia vďaka neustále sa zvyšujúcim nárokov odberateľov na čistotu a kvalitu dodávaného dreva. Pri tejto metóde je príslušný strom vyťažený, odvetvené a rozrezaný na príslušné sortimenty na jednom mieste. Tieto aktivity sú zabezpečené buď drevorubačom alebo špeciálnym ťažobnom strojomtzv. harvestorom. Sortimenty, ktoré sa nachádzajú v pracovnom poli alebo v blízkosti linky sú potom naložené hydraulickou rukou stroja, ktorý sa stará o ich dopravu na pokládka. Týmto strojom môže byť vyvážacie súprava, vyvážacievlek, vyvážacie traktor, atď. Viac o lesníckej technike určené pre približovanie dreva v sortimentnej metóde si povieme v ďalšom článku.

Traktorová vyvážacie súprava FARMA

Traktorová vyvážacie súprava FARMA

Kam pokračovať v čítaní

Produkt pridaný do košíka.
Používame súbory cookies!
Aby naša webová stránka fungovala tak, ako má, používame súbory cookies, ktoré spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o používaní súborov cookies nájdete tu.