Kategórie

Produkty

Kategórie produktov
Rozlíšenie ťažobne-dopravných strojov
Michaela Hykyšová
autor článku

Rozlíšenie ťažobne-dopravných strojov

Rozlíšenie ťažobne-dopravných strojov

Ťažobne-dopravný proces v lesnom hospodárstve môže byť zabezpečovaný prostredníctvom série mechanizačných prostriedkov. Štandardné a najvýznamnejšie ťažobné technológie je motomanuální technológia, kedy sa najčastejšie používa prenosná motorová píla. Tou môže byť strom spílenie, odvetvené a rozrezaný na výrezy. Pre primárnu dopravu dreva z porastu (vypratávania) sa dnes bežne využíva mobilných strojov, traktorov, ťahačov s navijakmi a lesných lanoviek. Pre štandardné technológie je jedným z typických znakov vysoké percento živej práce.

Vo vysoko mechanizovaných technológiách lesnej ťažby používame široké zastúpenie mechanizačných prostriedkov, ktoré nazývame ako ťažobne-dopravné stroje. Pre tieto stroje sú charakteristické vlastnosti ako zníženie manuálne práce, vyššia produktivita práce, bezpečnosť a hygiena práce. Ťažobne-dopravné stroje majú široké zastúpenie vo vykonávaní operácií a úkonov, preto môžu byť zaradené vo výrobnom reťazci v rôznom poradí podľa okamžitých potrieb (napr. pri rúbaní a opracovanie stromov na začiatku procesu alebo pri transporte či mieste pokládky).

práca v lese

Ťažobne-dopravné stroje rozdeľujeme podľa rôznych kritérií:

 • Počet vykonávaných operácií
  •  Jednooperační stroje
   • Rubače – usmerňovače
   • Odvetvovače
   • Približovacie prostriedky
   • Štiepkovače (bez vyvážanie štiepok)
   • Ostatné jednooperační stroje
  • Viacoperační stroje
   • Procesory – odvetvují, skracujú, triedi, meria, ukladajú, atď.
   • Harvestory – rúbu, odvetvují, skracujú, meria, kubírují, premiestňujú, registrujú atď.
   • Ostatné viacoperační stroje – vykonávajú viac ako 1 operáciu, ale nie sú procesorom ani harvestor.
 • Druh vykonávaných operácií
  • Stroje pre výrub
  • Stroje pre odvetvovanie
  • Stroje pre transport dreva terénom
  • Spracovanie ťažobného odpadu
  • Stroje pre štiepkovanie
  • Stroje viacoperační.

Z ťažobne-dopravných strojov sa u nás vyskytujú predovšetkým viacoperační ťažobné stroje – harvestory a viacoperační sústreďovací stroje – vyvážacie traktory a súpravy určené pre vyvážanie. V súčasnej dobe u nás nemajú žiadny význam rubače a málo sa tu vyskytujú aj procesory, ktoré sú naproti tomu v SRN veľmi rozšírené.

Kam pokračovať v čítaní

Produkt pridaný do košíka.
Používame súbory cookies!
Aby naša webová stránka fungovala tak, ako má, používame súbory cookies, ktoré spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o používaní súborov cookies nájdete tu.